1

SAHA FİZİBİLİTESİ

GES kurulumu yapılması öngörülen sahanın yerinde teknik değerlendirme ve uygunluk kontolünün yapılması konusunda ilk adım atılır.
2

SİMÜLASYON HAZIRLANMASI

Teknik değerlendirme ve uygunluk kontolü yapıldıktan sonra 2B ve 3B boyutlarda simüle edilerek yapay ortamda verimlilik testleri gerçekleştirilir ve raporlar halinde yatırımcıya sunulur.
3

Müşteri Onay Süreci

Hazırlanan raporlar yatırımcıya sunularak yatırımcının fiyat performans açısından uygunluğu kontrol etmesiyle santral kurlumu teknik anlamda başlamaya doğru ilerler.